Adres e-mail

Zarejestruj się

Szukaj w publikacjach

Pokaż tylko

Programy
 • NASTRÓJ
 • Orfeusz
 • Ośrodek Terapii Muzyką.
 • Rezydent Fundacji Ziarno Talentu.
 • Dyrygenci biznesu
„Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów.” - Pitagoras „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” - Jan Paweł II

Chcę pomóc - FIRMY i INSTYTUCJE

Bez pomocy firm i instytucji możemy niewiele. Dlatego każda firma i jej pracownicy mogą pomagać razem z nami! Na co dzień pracujemy w ramach Programów FZT, które pozwalają nam krzewić muzykę. Ale przede wszystkim realizujemy Programy pomocy, aby przez muzykę pomagać potrzebującym. Bo „muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów”.

KOMU możesz pomóc?

 • Placówkom oświatowym (żłobki, przedszkola, szkoły, gimnazja, licea, domy dziecka, etc.) i kulturalnym (ogniska muzyczne, domy kultury, etc.) w zakresie wyposażania ich w instrumenty muzyczne. [program "Nastrój"]
 • Dzieciom i młodzieży szczególnie uzdolnionej muzycznie m.in. w zakresie fundowania nagród i stypendiów artystycznych bądź socjalnych na edukację muzyczną. [program "Orfeusz"]
 • Osobom niepełnosprawnym ze szczególnym naciskiem na dzieci niepełnosprawne intelektualnie, a także osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w zakresie rewalidacji i rehabilitacji oraz reintegracji (społecznej, zawodowej) poprzez muzykoterapię i arteterapię; m.in. fundowanie pracy muzykoterapeutów, terapeutów i instruktorów muzyki, dofinansowanie terapii muzyką /stypendia terapeutyczne/. [program "Terapia Muzyką"]

JAK możesz pomóc?

 • Rekomendacja. Możesz namówić swoją firmę do współpracy z nami albo rekomendować nasze programy pomocy w Twoim miejscu pracy.
     Wystarczy telefon do Fundacji +601 486 156. Określimy wspólne potencjały i ustalimy wzajemne możliwości.  
 • Wolontariat pracowniczy. A może chcesz, aby pracownicy Twojej firmy zaangażowali się w wolontariat pracowniczy na rzecz potrzebujących pomocy: ● placówek oświatowych i kulturalnych, ●● dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej artystycznie, ●●● dzieci i osób niepełnosprawnych. Wasi pracownicy mogą wziąć udział w programach Fundacji.
     Wystarczy e-mail: orkiestra@ziarnotalentu.pl. Podpowiemy, co i jak możemy wspólnie zrobić.  
 • Darowizna firmowa. Twoja Firma może wesprzeć nas dobrowolną darowiznę na działalność statutową Fundacji bądź na jeden z funduszy celowych powołanych na potrzeby Programów pomocy: „Nastrój”, „Orfeusz” i „Terapia Muzyką”.
     Wystarczy wejść na stronę www.ziarnotalentu.pl/wesprzyj-nas i dokonać stosownych operacji. 
 • Klub Przyjaciół FZT. Członkiem Klubu Przyjaciół FZT może zostać każda Firma bądź osoba prywatna, która zdecyduje się na stałą, miesięczną darowiznę przez jeden rok. Mamy kilku wiernych Klubowiczów – Przyjaciół FZT wśród firm, którzy razem z nami od lat pomagają i wspierają realizacje naszych Programów. 
     Wystarczy wejść na stronę www.ziarnotalentu.pl/klub-przyjaciol-fzt i dokonać stosownych operacji. 
 • Mecenat / Sponsoring / Patronat / Partnerstwo. Jeżeli Twoją firmę zainteresują nasze Programy i to, co robimy, możemy nawiązać dłuższą, profesjonalną współpracę. Współpraca z Fundacją wiąże się z szeregiem korzyści dla Mecenasów, Sponsorów, Patronów i Partnerów Fundacji. 
     Wystarczy telefon +601 486 156, umówimy się na spotkanie i zaprezentujemy możliwości współpracy z Fundacją.
 • Zakupy w eSklepie FZT. Pracownicy Twojej firmy – zwłaszcza rodzice posiadający dzieci (Klienci eSklepu FZT) – mogą dokonywać zakupów w sklepie internetowym Fundacji (w  "sklepie darczyńców") i przekazywać marżę handlową na Programy pomocy – „Nastrój” i „Orfeusz”. 
     Zapraszamy do odwiedzenia naszego eSklepu FZT, dokonania zakupów i przekazania marży handlowej.  
 • Aukcje charytatywne (aukcja internetowa). Pracownicy Twojej firmy mogą wziąć udział w (internetowej) aukcji charytatywnej przedmiotów wystawionych na aukcji, a Twoja firma może przekazać Fundacji – w formie darowizny rzeczowej – przedmioty, które wystawimy na aukcji charytatywnej celem wylicytowania najwyższej kwoty. 
 • Charytatywny SMS (wsparcie SMS).
 • Inna forma. Jeżeli masz inny pomysł lub chcesz zaproponować inną formę pomocy lub współpracy z Twoją firmą
     - zadzwoń +601 486156 lub napisz orkiestra@ziarnotalentu.pl.

Poszukujemy FIRM i INSTYTUCJI, które:

 • mogą zaoferować praktyki lub staże dla szczególnie uzdolnionych artystycznie bądź dla osób niepełnosprawnych – naszych stypendystów,
 • (...)
Ostatnia modyfikacja: 2014-07-30 17:42:21
 
 
 
© 1997-2015 Fundacja Ziarno Talentu
Żadna część jak i całość utworów umieszczonych na witrynie nie może być powielana i rozpowszechniana w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny), na jakimkolwiek polu eksploatacji i w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczeniem w Internecie - bez pisemnej zgody Fundacji Ziarno Talentu. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Fundacji Ziarno Talentu lub autorów jest zabronione i stanowi naruszenie prawa.

 

 

Projekt i wykonanie: NetVISTOR.